Koťata
Děti ve věku od 3 do 5 let.
Vstup do mateřské školy je pro dítě prvním důležitým krokem v jeho životě. Poskytujeme každému dítěti tolik času, kolik potřebuje, aby si postupně zvyklo na nové prostředí, kamarády. Hravou formou děti zapojujeme do všech činností v průběhu celého dne.
Pastelky
Děti ve věku od 5 do 6 let.
Snažíme se, aby děti, které budou odcházet do 1. třídy měly zdravé sebevědomí, uměly se samy rozhodovat, byly ohleduplné a samostatné.

Pár slov o naší školce

Naše mateřská škola je součástí Základní školy ve Stráži nad Nežárkou. Areál mateřské školy
se nachází v zadní části města, blízko nedalekého lesíka, zaručuje dětem pěkné přírodní
prostředí, klimaticky čistou polohu, dostatečně vzdálenou od veškerého zdroje hluku a
zároveň nabízí dostatečné možnosti a podněty k aktivitám a činnostem příznivým pro zdravý
vývoj dítěte. Snažíme se s dětmi pobývat co nejvíce v přírodě a učit je vnímat krásy našeho
okolí ve všech ročních obdobích. Zahrada mateřské školy je prostorná a členitá, je vybavena
pískovištěm, houpačkami, skluzavkou a jiným dětským zahradním zařízením. Veškeré naše
úsilí zaměřujeme na to, aby zde děti byly šťastné a spokojené, aby čas strávený v naší MŠ byl
pro všechny příjemný, pestrý, plný zážitků.
Z důvodu vysokého počtu dětí a neodpovídajícího prostoru pro takový počet dětí, jsou
nejstarší dětí vzdělávány v družině (nachází se v budově ZŠ). Proto v současné době probíhá
rekonstrukce budovy MŠ. V přízemí, kde se nacházely ordinace lékařů, vznikne nová třída a
my i děti se můžeme těšit, že od příštího školního roku 2021/2022 se budeme setkávat
všichni společně v nové krásné školce.

Více o nás