Školní řád

Školní řád patří mezi nejdůležitější dokumenty školy. Jsou v něm uvedeny podmínky pro provoz a vnitřní režim školy, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, zakládá pravidla vzájemného soužití a komunikace mezi jednotlivými zaměstnanci, dětmi i zákonnými zástupci.


Školní řád je platný pro všechny zúčastněné v době pobytu v mateřské škole a platí do odvolání.

Školní řád můžete stáhnout pomocí tlačítka uvedeného níže.

Soubor ke stažení