Režim dne


Provozní doba MŠ: 06.00 – 16.00 hodin


6:00 – 8:00 příchod dětí, přivítání, volné hry dětí, individuální péče
8:00 – 8:30 individuální péče, ranní cvičení
8:30 – 9:00 hygiena, přesnídávka
9:00 – 9:30 řízené činnosti
9:30 – 11:30 hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, případně náhradní činnost, hygiena před obědem

11:30 – 12:00 společný oběd
12:00 – 14:00 hygiena, odpočinek dětí na lůžku
13:45 – 16:00 hygiena, svačina, hry ve třídě nebo pohybové aktivity na zahradě do odchodu dětí

Režim dne je orientační, pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku.

Veškeré činnosti připravujeme s ohledem na potřeby dětí, reagujeme na neplánované situace.

U starších dětí dbáme na to, aby poměr řízených a spontánních činností, aktivity a odpočinku byl vyvážený.
Nejmladší děti mají více prostoru pro spontánní hru.