Informace pro rodiče

Zde najdete informace o plánovaných akcích, důležitá a aktuální sdělení týkající se naší MŠ, základní
informace o platbách školného, stravného a jídelníček.