Pastelky

„ Do Pastelek chodíme, do školy se těšíme. A co všechno umíme?
Kreslit, cvičit, zpívat, na svět se vesele dívat. Někdo číst a počítat, hrát si, vše si užívat.“


Třídu Pastelek navštěvují děti od 4,5 do 6 let.

Snažíme se:
• aby se děti cítily příjemně a bezpečně
• navazovat na získané vědomosti, dovednosti, návyky, nadále je budeme prohlubovat a rozvíjet
• zaměříme na přípravu pro vstup do ZŠ
• upevňovat základní pravidla chování a jednání, dodržovat zdvořilostní návyky
• rozvíjet u dětí zdravé sebevědomí, rozhodování, ohleduplnost, samostatnost
• motivovat děti do všech činností v průběhu celého dne
• podporovat dětskou zvídavost, pracovitost, soustředěnost

Jak nám rodiče mohou pomoci
• vést děti k samostatnosti
• při jakémkoliv problému se co nejdříve obrátit na učitelky
• číst pravidelně pokyny na nástěnce