Stravování

Stravování dětí

 

 

 

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

 

 

 

Přinášení vlastní stravy do MŠ není dovoleno, pouze v případě specifických (zdravotních) potřeb dítěte a za předem domluvených podmínek s vedoucí učitelkou a vedoucí školní jídelny.

 

 

 

Po povinné hygieně si děti samy prostřou. Děti do jídla nenutíme, mohou si dojít pro přídavek. Při stolování děti dodržují společenské návyky a dle svých možností čistotu a hygienu. Během celého dne mají děti možnost využívat pitný režim, dětem je podáván čaj, šťáva nebo voda.

 

 

 

Platba stravného

 

 

 

Platbu stravného je nutné uhradit inkasem. Srážky stravného jsou prováděny zálohově vždy k prvnímu dni nového měsíce. Přebytek či nedoplatek stravného se projeví v nové záloze na nový měsíc. Souhlas s inkasem je možné sjednat u jakéhokoliv bankovního účtu.

 

 

 

První platba u nového strávníka je vybírána v hotovosti u vedoucí školní jídelny. Zákonný zástupce nového strávníka vyplní „Přihlášku ke stravování“, tu odevzdá učitelce MŠ a domluví si termín úhrady první platby stravného telefonicky: 384 389 326 nebo e-mailem: jidelna.zsstraznn@seznam.cz. Další platby budou řešeny inkasem.

 

 

 

Odhlašování a přihlašování stravy v případě nepřítomnosti dítěte provádí rodiče telefonicky nejpozději den předem do 13:00hodin. Neodhlášené obědy propadají. V případě, že dítě onemocní a není možné stravu odhlásit, mají rodiče nárok vyzvednout si stravu v daný den v době od 11. 30 do 12:00 hodin přímo v MŠ do vlastních nádob. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě, nejdéle do 30 minut od jeho vydání.

 

 

 

Odpolední svačiny pro děti odcházející ze školky domů po obědě, se budou vydávat v čase od 12:00 do 12:15 hodin v budově MŠ, a to do vlastních nádob. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě, nejdéle do 30 minut od jeho vydání. Odpolední svačinu je možné odhlásit den předem do 13:30 hodin.