Koťata

„My jsme hravá koťata, objevujem svět, nestůj nikde opodál, přidej se k nám hned.“


Třídu Koťat navštěvují děti od 2,5 do 4,5 let.

Snažíme se:
• adaptovat děti na nové prostředí mateřské školy
• u všech dětí dbáme na to, aby se cítily příjemně a bezpečně
• vytvořit nové kamarádské vztahy mezi dětmi a učitelkami
• hravou formou všestranně rozvíjet dětskou osobnost
• vést děti k samostatnosti a spolupráci, úctě a toleranci
• zapojovat děti do všech činností v průběhu celého dne
• upevňovat u dětí hygienické návyky

Jak nám rodiče mohou pomoci
• vést děti k samostatnosti
• při jakémkoliv problému se co nejdříve obrátit na učitelky
• číst pravidelně pokyny na nástěnce